Orienteering Australia

Official results for BendiGo ToDay, sprint

Event informationShow result list by organisationPress result listUpload routePrint

Name: BendiGo ToDay
Organiser: Bendigo Orienteers
Date: Saturday 20 February 2021

SprintHagabyHagaby (overall)

Classes: Show all | A | B | C

A 3.2 km and 10 km

11 starting competitors
PlacNameOrganisationTimeDiff
1Aston KeyMF V12:00
2Patrick JaffeMF V12:13+0:13
3Brodie NankervisEV T13:00+1:00
4Jensen KeyMF V15:44+3:44
5Simon RouseDR V16:34+4:34
6Warren KeyMF V17:01+5:01
7James RobertsonBG V17:19+5:19
8Natasha KeyMF V18:20+6:20
9Aislinn PrendergastEU V18:55+6:55
10David BrownridgeBG V19:00+7:00
11Tim HatleyBK V19:08+7:08
Asha SteerDR Vdid not start

B 2.4 km and 6 km

22 starting competitors
PlacNameOrganisationTimeDiff
1Blair TrewinYV V16:38
2Milla KeyMF V16:53+0:15
3Mark BaxterNE V16:57+0:19
4Ted van GeldermalsenYV V17:29+0:51
5Warwick WilliamsEU V17:48+1:10
6Neil BarrBG V18:48+2:10
7David JaffeMF V22:04+5:26
8Roch PrendergastEU V22:39+6:01
9Warwick DavisTK V23:06+6:28
10Tony RadfordBG V23:49+7:11
11Damian SpencerDR V23:56+7:18
12Ilka BarrCAS V25:07+8:29
13Wendy TavernaCH V25:11+8:33
14Stuart McWilliamDR V25:56+9:18
15Dale TavernaCH V26:06+9:28
16Alison RadfordBG V28:23+11:45
17Jayne SalesMF V28:44+12:06
18Tim TurnbullBG V30:09+13:31
19Eleanor WilliamsEU V35:58+19:20
Julie FlynnBG Vmispunched
Louise HallBG Vmispunched
Ian DaviesDR Vmispunched

C 1.6 km and 4 km

10 starting competitors
PlacNameOrganisationTimeDiff
1Prue DobbinAW V19:20
2Margi FreemantleYV V22:06+2:46
3Judi HerkesBK V23:07+3:47
4David GoddardYV V24:47+5:27
5Elizabeth HatleyBK V27:04+7:44
6Ruth GoddardYV V28:39+9:19
7Judy PrendergastEU V35:15+15:55
8Margaret KerteszEU V38:15+18:55
9Helen AlexanderBK V39:37+20:17
10Elijah SpencerDR V49:15+29:55

Please report errors in the result list to the organiser.