Start list for Macedon Ranges Sprint O - Sacred Heart College Kyneton

Event informationShow start list by organisationPrint

Name: Macedon Ranges Sprint O - Sacred Heart College Kyneton
Organiser: Central Highlands Orienteering Club
Date: Sunday 27 October 2019

Hard

3 075 m, 22 entered competitors
Bib numberPunching card numberNameOrganisationStart time (EDT)
1100998Jemima Bradfield SmithCH V08:57:29
8636568Archie NeylonBG V09:14:27
2145495Marshall 4OV V09:31:29
8000170Roch PrendergastEU V09:50:39
2145498Harry FoxOV V09:51:41
2145497Sam HannaOV V09:52:47
2145496Tim PopeOV V10:01:16
8002282Sue KeyMF V10:14:30
8652436Carl DalheimMF V10:17:19
8664853David JaffeMF V10:19:25
7200204Clare BrownridgeBG V10:24:12
9200065David BrownridgeBG V10:26:34
9101366Ted van GeldermalsenYV V10:27:08
9101377Margi FreemantleYV V10:29:39
8664301Toby CooperBK V10:30:42
7003153Warwick DavisTK V10:37:35
9200103Paul ElamTK V10:39:24
2086609Murray HannaBK V10:45:49
8652593Sophie TavernaCH V10:59:55
1418746Callum WhiteYV V11:13:27
1418743Heather O'DonnellYV V11:17:42
2145496Wendy TavernaCH V11:26:41

Moderate

2 000 m, 20 entered competitors
Bib numberPunching card numberNameOrganisationStart time (EDT)
1602698Mark HennessyCH V09:00:34
1600058Beck NeylonBG V09:11:48
7200125Dennis MewsBK V09:57:35
2042971Judy PrendergastEU V09:59:34
4615142Corin PopeOV V10:00:35
4615148Ryan And TiffanyOV V10:03:55
204101Peter BeggsTK V10:05:40
4615064Maino and KuppahOV V10:10:07
4615277Ralema OV V10:10:43
4615063Sheila AyresBK V10:13:13
4615062Brooke AyresBK V10:13:24
4615060Evan OV V10:18:27
4615067Zoe FlemingBK V10:22:16
4615065Athena GoonanBG V10:25:57
204089Mike HubbertBK V10:26:32
4615091Helen EdwardsOV V10:27:03
8636566Stuart McWillamDR V10:30:52
4615066Nerrina GoonanBG V10:57:02
1601480Dale TavernaCH V11:13:47
1414986Ashley WhiteYV V11:15:15

Easy

1 400 m, 6 entered competitors
Bib numberPunching card numberNameOrganisationStart time (EDT)
4615142Jessica AvalonOV V08:57:58
204085Clementine NeylonBG V09:07:53
2145499Lian PerryOV V10:03:14
4615225Kaye PerryOV V10:03:17
4615068Lilia FittlerOV V10:23:24
4615069Jackie FittlerOV V10:23:27